Skanderborgvej ved Aarhus (20848)

20848 Skanderborgvej - eksisterende bro

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Broen på Skanderborgvej skal hæves i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus. Vejbroen fører Skanderborgvej over tre fjernbanespor og et letbanespor. Vejbroen er beliggende i Aarhus Kommune.

Hvad betyder det for dig?
Brohævningen foretages i 2 etaper, således at der opretholdes trafik i begge retninger under hele udførelsen.

I udførelsesperioder begrænses vejen til 2 kørebaner.

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus