Kattrupvej

Broen er beliggende på den dobbeltsporede bane mellem Fredericia og Aarhus.
Den eksisterende bro over banen, erstatter vi med en ny, højereliggende bro, som giver plads til den elektriske køretråd.

Den eksisterende bro på stedet er en gammel buebro fra 1922, som bliver revet ned. Der opføres i stedet en ny et-fags bro med sammen placering, som den gamle.

Dette betyder, at vejen er lukket i perioder. 
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioderne. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Arbejdet forventes afsluttet marts 2022

 

Nyheder fra Fredericia Aarhus