Gl. Randersvej

Broen på Gl. Randersvej er beliggende på den dobbeltsporede bane mellem Fredericia og Aarhus H.
Den eksisterende bro over banen, erstatter vi med en ny, højereliggende bro, som giver plads til den elektriske køretråd.
Den eksisterende bro er en vejbærende 3-fags pladebro fra 1984. 

Broen krydser hen over sporene udenfor bymæssig bebyggelse og på fri bane mellem Skanderborg og Hørning stationer.

Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro, hvorfor det ikke er muligt, at opretholde trafikken på den eksisterende bro i udførelsesperioden.
Dette betyder, at vejen er lukket i perioder. 
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Arbejdet forventes afsluttet februar 2022

 

Nyheder fra Fredericia Aarhus