Servitut om eldrift

Når vi elektrificerer jernbanen, bygger vi nyt kørestrømsanlæg med master og køreledninger. Det får betydning for de nærmeste naboer til jernbanen. De fleste vil opleve at få tinglyst en servitut om eldrift på deres ejendom. Eldriftsservitutten er lavet for at sikre at træer, buskads,  flagstænger, bygninger, antenner etc. ikke kommer i kontakt med køreledningsanlægget. Men servitutten betyder også, at der er visse begrænsninger for anvendelsen af din grund og  at Banedanmark har har visse rettigheder i forhold til rydning og beskæring af træer og bevoksning.

I vores folder kan du se hvad du må som nabo, når der er en servitut om eldrift på din ejendom.  

Du kan se folderen her


eldriftsservitut-billede