Banedanmarks arbejde ved Viborgvej i Påsken

Banedanmark er ved at gøre klar til elektrificering af jernbanen mellem Aarhus og Lindholm. Det betyder, at over 50 broer på strækningen skal bygges om, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. I Randers er vi i gang med at ombygge den vejbærende bro på Viborgvej. Arbejdet med at ombygge broen varer frem til juni 2019.

Arbejdet i påsken
I denne uge vibrerer vi fortsat spuns langs Viborgvej. Vi vibrerer spunsen i jorden, da det er den mest skånsomme arbejdsmetode for naboerne. Dog bliver vi nødt til at ramme spunsen i jorden med slag det sidste stykke, da jordbunden er meget hård. Arbejdet foregår i aften- og nattetimerne.

Sideløbende går vi i denne uge i gang med at grave jorden mellem de nye spunsprofiler og den gamle støttemur væk. Det betyder, at der vil være støj fra anlægs- og gravemaskiner og øget tung trafik i området, da der er meget jord som skal graves væk og køres bort. Dette arbejde udføres frem til den 26. marts.

Når jorden ved støttemuren er fjernet går vi i gang med nedbrydning af den gamle støttevæg i baneafgravningen. De forberedende arbejder i forbindelse med nedbrydningen af støttevæggen udføres fra torsdag den 29. marts og forventes at tage omkring et døgn. Arbejdet med selve nedbrydningen af den gamle støttevæg starter 30. marts og vil være meget støjende for de nærmeste naboer.

Ramning af betonpæle starter 2. påskedag, hvor Viborgvej planlægges spærret for gennemkørsel. Ramningen fortsætter i hverdagene herefter. Når vi er færdige med at ramme pæle fortsætter vi med vibrering af spuns. Vi forventer at være færdige med vibrering af spuns søndag den 8. april.

Vi arbejder til tider døgnet rundt på byggepladsen og i påsken, hvor vi togtrafikken er spærret, vil arbejdet være meget intensivt.
Særligt støjudsatte beboer vil få personlige henvendelse forud for arbejderne.

Ved akutte udfordringer uden for almindelig arbejdstid kan naboerne kontakte vores døgnbetjente vagttelefon: 7021 1478.

Trafikken på Viborgvej
Viborgvej planlægges spærret for vejtrafik 2. påskedag samt lørdag formiddag eller søndag aften i uge 14.  Der vil blive etableret omkørselsveje for trafikanterne. Der vil i den kommende periode forekomme indgreb i vejtrafikken i form af lysregulering.

Togtrafikken
Banen er spærret for togtrafik i påsken mellem den 29. marts og 2. april. Der kører i stedet togbusser på strækningen. Vi anbefaler derfor altid at tjekke rejseplanen.dk, når du planlægger en rejse.

Åben skurvogn
Mens arbejdet står på holder vi ’åben skurvogn’ et antal gange. De kommende møder bliver holdt:
Onsdag den 4. april kl. 16-18.00
Onsdag den 18. april kl. 16-18.00
Onsdag den 2. maj kl. 16-18.00

Det foregår på byggepladsen ved Viborgvej. Her kan du som nabo møde byggeledelsen, høre mere om arbejdet og få en snak om de udfordringer, som der er i forbindelse med vores spændende arbejde. Kommer du i bil, bedes du parkere udenfor byggepladsen og benytte gangstien på højre side af adgangsvejen til byggepladsen. Du finder byggeledelsen i de første skurvogne til højre, når du kommer ind på pladsen. Af hensyn til sikkerhed på pladsen, er det ikke tilladt at gå rundt på byggepladsen.