Åben skurvogn i foråret

Arbejdet med at ombygge broen, der fører Viborgvej over jernbanen er for alvor gået i gang, hvilket både kan høres og ses i området. 

Hvis du gerne vil vide mere om ombygningen, høre om, hvor langt vi er nået, og hvordan vi griber arbejdet an, så holder vi åben skurvogn hver anden onsdag, hvor du kan møde byggeledelsen.

Vi holder åben skurvogn på byggepladsen ved Viborgvej følgende onsdage mellem klokken 16 og 18.

  • 21. marts
  • 4. april
  • 18. april
  • 2. maj

Du finder byggeledelsen i de første skurvogne til højre, når du kommer ind på pladsen. Af hensyn til sikkerhed på pladsen, er det ikke tilladt at gå rundt på byggepladsen. Kommer du i bil, bedes du parkere udenfor byggepladsen og benytte gangstien på højre side af adgangsvejen til byggepladsen. 

Projektet varer frem til juni 2019. Den eksisterende bro skal rives ned, og der bliver bygget en ny. Vi omlægger Viborgvej seks meter mod nord i forhold til den eksisterende linjeføring, og vi hæver broen med halvanden meter i forhold til den gamle. På broen etablerer vi ni meter kørebane, to cykelstier, to fortove og lysregulering.