Selkærvej

Den eksisterende bro, som er for lav til det kommende kørestrømsanlæg, bliver nedlagt, og alle konstruktionsdele bliver fjernet. Der bliver etableret en ny og højereliggende bro med samme placering som den eksisterende bro.

Vejen over broen - Selkærvej - bliver derfor lukket for trafik i anlægsperioden, og der vil derfor være midlertidig omvejskørsel.


Skitse af den kommende bro
Skitse af broen over banen ved Selkærvej

BILLEDGALLERI

Nyheder fra Aarhus Lindholm