Hvorfor elektrificerer vi?

Elektrificeringen skaber på sigt rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift samtidig med, at det gavner miljøet.

Elektrificering giver mulighed for:

  • at køre mellem 160 og 250 km/t
  • kortere rejsetider - blandt andet fordi el-tog accelererer hurtigere
  • mindre støj når togene kører fra stationerne
  • mere stabil drift
  • lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

I dag er hovedstrækningen på det danske jernbanenet mellem Øresund og Padborg via Storebælt og Lillebælt allerede elektrificeret. Det samme er strækningerne mellem Tinglev og Sønderborg og København og Helsingør.

Der er afsat 12 mia. kr. til den fortsatte elektrificering af den danske jernbane.