Hvad er et magnetfelt?

Der er magnetfelter omkring både elforsyningsanlæg og alle elektriske apparater og maskiner. Også i dagligdags ting som for eksempel mobiltelefoner, komfurer eller støvsugere.

Kørestrømmen, der er den strøm de elektriske tog bruger, skaber også et magnetfelt omkring jernbanen, der bliver stærkere, når der kører tog på strækningen.

Det betyder, at boliger tæt på jernbanen kan blive påvirket af magnetfelter. Banedanmark kortlægger hvilke boliger – eller dele af boliger – nær jernbanen, der i forbindelse med elektrificeringen, bliver påvirket af magnetfelter.

Sundhed

De seneste mange års forskning har ikke påvist eller afvist at magnetfelter udgør en sundhedsrisiko, og der findes heller ikke en grænseværdi for magnetfelter. Til gengæld anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man følger et såkaldt forsigtighedsprincip. Og det gør Banedanmark, når vi elektrificerer. Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip er på 0,4 mikrotesla som årlig gennemsnitsværdi. Magnetfelter består af magnetiske strømninger og måles i enheden tesla (T). Da tesla er en stor enhed, anvendes normalt enheden mikrotesla (uT). 

Bolig og ekspropriation

Boliger, som er påvirket af et magnetfelt over 0,4 mikrotesla tilbydes ekspropriation. Det er frivilligt for ejeren om hun vil tage imod tilbuddet. Hvis det ikke er hele boligen, der er påvirket af magnetfeltet, men fx et bryggers, hvor man ikke opholder sig i længere tid, vil man typisk ikke blive tilbudt ekspropriation.
Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer, der står for ekspropriationer.

Magnetfelter er ikke stråling - for de lidt nørdede

Et magnetfelt opstår, når der løber en elektrisk strøm. Elektromagnetisk stråling rummer megen energi, hvis frekvensen er høj, og meget lidt energi, hvis frekvensen er lav. Ved ekstrem høj frekvens taler man om stråling - ved meget lav frekvens taler man om magnetfelter. 

I Danmark har vi vekselstrøm, som skifter retning 50 gange i sekundet (50Hz). Det er meget lavt og betyder, at strømmen skaber magnetfelter og ikke stråling. Herunder kan du se hvor på frekvens-barometret et elektrisk tog befinder sig. 

 

barometer

Mere information

Du kan læse mere om magnetfelter og forsigtighedsprincippet i folderen ”Om magnetfelter” på magnetfeltudvalget.dk